cs / en

Follow us

ikona facebookikona instagram

Smart scenic chromotherapy

Smart scenic chromotherapy

Smart scenic colour therapy in the whole wellness centre

All lights in our wellness centre are interconnected in a single programmable unit. When relaxing, our guests can choose the light scenes they prefer, by turning the “magic box”

Currently, guests can choose between 12 different light scenes. Each scene is programmed according to real locations and real light conditions. If you wish to be transported to the Dubai desert at sunset, experience the Northern Lights, or let the space be flushed with colours of the Singapore skyscrapers mirrored in Marina Bay, it is up to you entirely.

The Finnish sauna, steam cabin and hydromassage baths are also equipped with a separate chromotherapy system
Importantly, we are now planning other improvements for our guests in the future to broaden their experience with a combination of live light scenes and music and audio accompaniment. Your experience will be all the more intense

Chromotherapy, or therapy by colours in general

Colours and light belong to the stimuli that affect and have beneficial effects on our psyche. Treatment utilizing light and colours is called chromotherapy. The system of chromotherapy works on the principle of the action of light of a certain wavelength. Diode illuminates waters and affect our bodily functions by means of visual receptors. Positive effects arise as a result of interchange and interaction of the four basic colours: red, green, blue and yellow. Changes of the light are controlled by the programme selected by you. The energy in your body is balanced and replenished in the mental and emotional spheres.

 • Yellow encourages activity, encourages the feeling of security, suppresses cellulite.   
 • Green is the most widespread colour on the Earth and the human eye is most sensitive to it. This colour evokes calm and peace, stands for hope, freshness and harmony. Green helps for nervousness, inner restlessness, sleep disorders.  
 • Blue promotes the ability of concentration, mitigates headache, joint pain and sore throat. It is a great helper in the fight against overweight since it reduces appetite. 
 • Red encourages mental activity and fights depression. It reduces cramps and regulates blood pressure.   
 • White balances a lack of energy, stimulates the production of serotonin - when the level of serotonin is inadequate, our feelings of pain, stress, depression are increased, and the quality of sleep deteriorates. 
 • Purple helps with wound healing, is a cellulite fighter, and similarly to the green colour, purple calms nerves and helps for sleep disorders. 
 • Orange boosts intellectual abilities, stimulates the blood circulation, enhances the feeling of security and life enjoyment.  

Effects of the individual colours and their combinations are individual; the decisive factors include the current mood, whether the user is a man or woman, and intensity of light. Chromotherapy, but also wellness as such, help fight psychosomatic problems

 

Barvy a světlo patří mezi podněty, které ovlivňují naši psychiku a mají na ni příznivé účinky. Léčba prováděná pomocí světla a barev se nazývá chromoterapie. Systém chromoterapie funguje na principu působení světla určité vlnové délky.  Dioda prosvětlí vodu a prostřednictvím zrakových receptorů ovlivní naše tělesné funkce. Vzájemným prolínáním a působením čtyř základních barev, tedy červené, zelené, modré a žluté, se dosahuje pozitivních účinků. Změny světel se řídí vámi zvoleným programem. Dochází k vyvážení energie v lidském těle a jejímu doplnění v psychické i emocionální sféře.

 • Žlutá barva povzbuzuje k aktivitě, podporuje pocit bezpečí, potlačuje celulitidu. 
 • Zelená barva je na zemi nejvíce rozšířená a lidské oko je na ni nejcitlivější. Navozuje v nás klid a mír, představuje naději, svěžest a harmonii.  Zelená je účinná při nervových problémech, při vnitřním neklidu, při poruchách spánku.
 • Modrá podporuje schopnost koncentrace, zmírňuje bolesti hlavy, kloubů a bolesti v krku. Pomáhá při boji s nadváhou, zmírňuje totiž chuť k jídlu. 
 • Červená povzbuzuje psychickou aktivitu, odbourává depresi. Působí proti křečím a reguluje krevní tlak. 
 • Bílá vyrovnává nedostatek energie, povzbuzuje tvorbu serotoninu – při jeho nedostatku pociťujeme ve zvýšené míře bolest, stres, depresi a hůře spíme
 • Fialová barva pomáhá při hojení ran, potlačování celulitidy, podobně jako zelená zklidňuje nervy a potlačuje poruchy spánku
 • Oranžová zvyšuje intelektuální schopnosti, stimuluje krevní oběh, podporuje pocit bezpečí a radosti ze života

Efekt jednotlivých barev a jejich kombinací je individuální, velkou roli hraje momentální nálada, zda je uživatel muž či žena a intenzita světel. Chromoterapie, ale také wellness celkově, pomáhá odbourávat psychosomatické problémy.